Actualiteit

In het Friese Hindeloopen is vrijdag een plaquette onthuld op de plaats waar eens een synagoge heeft gestaan.Dat liet opperrabbijn Binyomin Jacobs weten. „Hoewel er lang voor de Tweede Wereldoorlog reeds geen Joden meer woonden in Hindeloopen, zaten er gedurende de oorlog vele Joden ondergedoken die allen de oorlog hebben overleefd. De bedovergrootvader van rabbijn I. Vorst was uit Hindeloopen

Er zijn van die dagen dat alles door elkaar loopt. De grote ramp en het kleine verdriet. Klein verdriet omdat het slechts een enkel persoon treft. Grote ramp omdat velen erbij betrokken zijn.Door een veelheid van rabbinale taken werd ik de laatste dagen overspoeld, volledigongecoördineerd. Eigenlijk een ‘gewone agenda’die vult met al wat ik als rabbijn tegen kom. Joods wettelijke

Geachte aanwezigen.  Komt deze plechtigheidte laat? Had de uitreiking van deze zeer hoge onderscheiding van de Staat Israel op zijn minst tijdens het leven van onzehelden moeten plaatsvinden,zodat zij de erkenning van hun belangenloze inzet hadden kunnen beleven? Zijn wij die gered zijn wellicht in gebreke gebleven door niet veel en veel eerder de aanvragen in te dienen? En is het

Opperrabbijn Binyomin Jacobs mocht donderdag aan hersteld hervormde predikanten uitleggen hoe joden de Bijbel lezen: „Soms heel anders dan in uw kringen het geval is. Ik zeg niet beter, gewoon anders.” De commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) belegde donderdag voor het eerst een predikantenochtend. Het idee voor de invulling kwam van Jacobs zelf, die het aanbod deed in

Toen op 3 mei van dit jaar de prestigieuze Museumprijs aan Nationaal Monument Kamp Vught werd toegekend, gaf Jeroen van de Eijnde, de directeur, aan waarom hij meende dat Vught was uitverkoren: “Omdat zij het belangrijk vinden om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog zichtbaar te houden en vrijheid niet als iets vanzelfsprekends te ervaren”. Het is geweldig dat Nationaal Monument Kamp Vught

De lokale overheid en allen die zich hebben ingezet voor de restauratie en voor deze plechtigheid,ben ik innig dankbaar. De sabbatpaal herinnert niet alleen aan een Joods gebruik, maar demonstreert bovenal het rijke Joodse leven dat hier eens was en dat gereduceerd is, gedecimeerd, tot een heel klein groepje dat voortbouwt, haast tegen beter weten in, op de ruïnes van

Het is woensdag, wanneer rabbijn Spiero het Rabbinaatshuis binnenloopt in Groningen.“Rabbijn Spiero, komt u nu réchtstreeks uit Heemstede?” In de woorden van een medewerker schuilt ontzag,alsof de rabbijn zojuist een wereldreis heeft afgelegd. Rabbijn Shmuel Spiero is vanuit het Interprovinciaal Opperrabbinaat (IPOR) werkzaam als rabbijn voor de noordelijke provincies.Het noordwestelijke deel van Noord-Holland en het westelijke deel van Overijssel horen ook bij deze regio.De rabbijn is vast inzetbaar

Nog even en we zijn klaar met de Omertelling en vieren Sjawoe’ot. Waarom de Omertelling? Is het slechts te vergelijken met een klein kind dat de dagen aftelt tot zijn verjaardag? Na de Uittocht uit Egypte trokken de Joden weg uit de slavernij op weg naar de berg Sinai om de Tien Geboden te ontvangen. Maar waren ze al rijp om

Als opperrabbijn kom ik regelmatig in de media en is het houden van toespraken een bijna dagelijks ritueel. En dan nog de lezingen, cursussen, persoonlijke contacten en artikelen. Maar, vraag ik me regelmatig af, wat is het nuttig rendement? Eenenveertig jaar geleden hield ik mijn eerste toespraak bij een grote bijeenkomt van personeel en bewoners/patiënten van het Sinai Centrum, Joods Psychiatrisch