Interprovinciaal Opperrabbinaat

Actualiteit

Op 17 Tammoez werd er een bres geslagen in de muren van Jeruzalem. Op 9 Av, drie weken later, werd de Tempel verwoest. Een van de redenen van de verwoesting en het daaruit voortvloeiende ballingschap, waarin we ons tot de dag van vandaag nog steeds bevinden, was het gebrek aan onderling respect. Het is interessant te zien waarom het  galoeth, het

Do.18 juni j.l. bracht Opperrabbijn Jacobs een bezoek aan NIG Breda en gaf voor een aantal leden van Breda en NIHS Brabant een informatieve voordracht over begrafenisrituelen.Speciale aandacht werd gegeven aan de tahara,zowel halachisch als praktisch. Uit de reacties en de vragen van de aanwezigen bleek dat deze sjioer zeker zijn nut bewees en hier en daar onze kennis van het

Op zondag 21 juni was opperrabbijn Jacobs te gast bij het CIDI jongeren weekend. Jaarlijks organiseert de CIDI jongerenorganisatie -CIJO – een weekend voor jongeren met hart voor Israël. Het weekend dat dit jaar tussen de koeien in Weesp plaats vond, stond deels in het teken van de relaties tussen Israël, het Jodendom, het Christendom en de Islam. Jacobs ging in op de

In een bijzonder atelier, in de oude vestingmuur van de stad Utrecht, werkt kunstenaar Amiran Djanashvili aan een Joods monument voor de stad. 70 jaar na de oorlog moet er nu eindelijk een gedenkplek komen voor de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bij het station Maliebaan waar nu het Spoorwegmuseum zit. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel in het Joods Historisch Museum en in Parijs in de Joodse supermarkt wilde Christenen voor Israël in januari 2015 een bemoedigend signaal af geven aan de Joodse gemeenschap in Nederland dat christenen in Nederland het Joodse volk lief hebben en daar ook voor willen staan. De Joodse gemeenschap in Nederland moet leven met in

Serie reportages over de herinnering aan de verdwenen vooroorlogse Joodse gemeenschap van Groningen. Hiervoor wordt de hulp ingeroepen van de laatste levende getuige en verschillende nazaten, inmiddels verspreid over de hele wereld. Het doel van deze documentaire is het levend houden vande herinnering en deze beschikbaar te stellen voor de huidige en komende generatie. Dit is geen reconstructie van het

Wederom hebben we Donald de Marcas de dramatische aankondiging horen voordragen, wederom zijn we bijeen gekomen en wederom mag ik het kadiesj gebed uitspreken voor “de kinderen, onze kinderen van het Kindertransport”. Tot nu was het voor mij allemaal erg onduidelijk waarom ze afgevoerd moesten worden, gemarteld, vergast en verbrand……..maar recentelijk begrijp ik het, zeg ik cynisch en verbitterd. Op

Amiran Djanashvili, de bekende beeldhouwer uit Utrecht, werkt aan de sokkel van het Joods Monument Utrecht, waarvoor hij het beeldhouwwerk levert. Voor het eind van 2015 moet het klaar zijn en wordt het bij het Lepelenburg te Utrecht geplaatst (Spoorwegzijde). Een film van David Djindjikhachvili. Voor meer informatie en donaties (nog steeds hard nodig!) zie http://joodsmonumentutrecht.nl/ .