Actualiteit

Is Chanoeka het feest van de Vrijheid van G’dsdienst, zoals ik zo vaak hoor beweren? Het antwoord is een aarzelend ja en een duidelijk nee. Natuurlijk besef ik dat ik scoor als ik luidkeels en publiekelijk uitroep dat de Menora tolerantie verkondigt, vrijheid van G’dsdienst en, nog beter: vrijheid van meningsuiting. Maar deze verkondiging zou deels tegen de essentie van Chanoeka indruisen.  Het

Herdenken? A continuing story. Over deze vraagstelling zal ik, op verzoek van het bestuur van Yad Vashem Nederland, enige gedachten met u delen. Het aantal herdenkingsmonumenten dat ik in de afgelopen eenenveertig jaar heb onthuld loopt in de tientallen. Als ik grafmonumenten meereken, kom ik zeker boven de honderd uit. Het aantal herdenkingen dat ik heb bijgewoond, zonder zelf te onthullen, loopt

Leef met de tijd mee, was de uitspraak van een chassidische Rebbe. Wat bedoelde deze beroemde en intens vrome Rebbe? Moeten wij meedoen met alle moderne en seculiere grillen van onze samenleving? Het Jodendom juicht de ontwikkeling en vooruitgang op velerlei gebieden, waar onder het medische en technische, van harte toe. Maar het verval van waarden en normen, die helaas

In Winschoten zijn de resten van minstens elf Joodse graven gelokaliseerd. De resten kwamen aan het licht bij de aanleg van een riool in de Liefkensstraat in het centrum van Winschoten. Bij de werkzaamheden werd standaard archeologisch onderzoek verricht. Daarbij stuitte men op nog in tact zijnde kisten. Waarschijnlijk door de grondsoort ter plaatse, keileem, is het eikenhout van de

In het centrum van het Groningse Winschoten is een nog onbekend deel van een Joodse begraafplaats uit 1786 ontdekt. De hier vorige week ontdekte stoffelijke resten van elf Joden zijn maandag enkele meters verderop herbegraven. Opperrabbijn Binyomin Jacobs is blij met de ontdekking én met deze oplossing die de gemeente Oldambt, waaronder Winschoten valt, en hij zijn overeengekomen. „Er komt

Ieder sjabbat wordt in sjoel een stuk uit de Thora voorgelezen. Geen willekeurig stuk, maar een al eeuwenlang vastgestelde lezing die dusdanig is ingedeeld dat ieder jaar op Simchat Thora de hele Thora is geëindigd om direct daarna, nog op dezelfde dag, de Thora weer opnieuw te beginnen. De les hiervan is duidelijk: wanneer het gaat over de bestudering van de Thora, ons Jodendom, dan is

De synagoge in Zwolle krijgt een expositie over Selma Wijnberg, één van de heel weinige overlevenden van kamp Sobibor. Hiervoor wordt binnen de bestaande expositieruimte op het vrouwenbalkon een vaste plek ingericht. De sjoeldiensten van de Joodse Gemeente Zwolle worden ook in het markante gebouw gehouden. De gemeente Zwolle neemt de kosten voor de realisatie en inrichting van de tentoonstelling voor

In de Zwolse synagoge aan de Samuel Hirschstraat (nabij de Nieuwe Markt) wordt weer een rondleiding gegeven op zondag 6 november 2016. Tegelijkertijd is de tentoonstelling Joods leven in en om Zwolle ook geopend voor publiek. De tentoonstelling Joods leven in en om Zwolle laat joods-religieuze voorwerpen zien, maar er wordt ook aandacht besteed aan de andere synagoges die Zwolle

Toespraak Neïla 5777 te Amersfoort  door Opperrabbijn B. Jacobs Wij beginnen dadelijk met Neïla, het Slotgebed, het slot van de periode die begon op Rosj Hasjana en eindigt na afloop van Jom Kippoer, de zogenaamde Jamiem Noraïm, de Ontzagwekkende dagen.  Helemaal aan het eind van Neïla, zingen wij samen het Awienoe Malkeenoe, Onze Vader, daarna met overgave en luid roepen wij het Sjema Jisraeel uit, om vervolgens te eindigen met een Tekie’a, één enkele toon van de sjofar. Het is een beetje een mengelmoes