Actualiteit

    Wederom zijn we bijeen, met een diep gevoel van verbondenheid. Zoals de tekst op het kindermonument aangeeft: “Het kind is er niet……en ik, waar moet ik heen?” (Genesis 37:30) Ik denk dat we allen de weg kwijt zijn, niet weten waarheen te gaan. Hoe lang nog zullen er broertjes en zusjes kunnen komen die zich de kinderen van de kindertransporten herinneren?

Na de eerste tekenen van de op handen zijnde geboorte van het joodse volk, bij de Uittocht uit Egypte, kwamen er negenenveertig dagen van weeën, de Omertijd. Dit zijn dagen van zelfreflectie om vervolgens bij de berg Sinai, op Sjawoe’ot, echt op deze wereld te zijn als nieuwgeboren. Pesach heeft drie namen: 1/ het feest van de matzes, 2/ de tijd

Barbara Vollebregt– 18:05, 9 mei 2018 Opperrabijn Binyomin Jacobs. © ANP 70 jaar Israël Israël bestaat op 14 mei zeventig jaar. Trouw vraagt vijf bekende Nederlanders met Joodse wortels over hun band met de staat. Opperrabbijn Binyomin Jacobs (69): 'Israël is eeuwig. Dat er Palestijnse opstanden op de agenda staan beangstigt mij niet.' Hoe viert u de verjaardag van Israël? "Dat heb ik al gedaan,

Geachte heer Goudsmit, Verheugd hebben wij, het IPOR bestuur, geconstateerd dat uit het onderzoek van mevr. mr. Uhlenbroek en mr. Rabbi is gebleken dat rabbijn Levine, in dienst bij de NIG Nijmegen , geen verwijtbaar handelen kan worden toegeschreven. Dit feit is opgepakt door de diverse media. Evenwel wordt in de media positief gereageerd op dit nieuws, maar daarnaast wordt een heel

NIG Joodse Gemeente Leeuwarden WIZO afd. Friesland Israël Comité Nederland                                                                                                 Genootschap Nederland-Israël, afd. Leeuwarden e.o. Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland JMW groep Mifgashim Leeuwarden, april 2018 Geachte vrienden van Israël, De staat Israël viert dit jaar haar 70ste Onafhankelijkheidsdag. Graag nodigen wij u uit om dit op maandagavond 23 april a.s. om 19:30u te komen vieren. Dit zal plaats vinden in het Zalencentrum ‘Priyas’, Kalverdijkje 77C, 8924JJ

Jom Hasjoa, 12 april 2018 Dames en heren, Mijn geboortehuis staat in Dinxperlo, in de Grensstraat, een weg langs de Nederlands-Duitse grens. Het Achterhoekse dorp was voor Joden een soort microkosmos van Nederland. Er woonden zo’n 80 Joden, meest handelaren. Ze waren goed geïntegreerd in het dorp, actief in het verenigingsleven en gaven geld voor de bouw van de lokale spoorlijn. Na

Ik las een stuk in de recente NIW van Esther Voet waarin ze duidelijk maakt dat het blad geen boksring is en dat het voornemen van de redactie is om geen, of in elk geval veel minder, aandacht te besteden aan de elkaar het leven zuur maken binnen de joodse gemeenschap. Het is nog niet zo erg dat we van

Afgelopen sjabbat heeft in de sjoel in Eindhoven een sjabbaton plaatsgevonden. Zowel vrijdagavond als zaterdag middag was er een dienst onder leiding van de Eindhovense Rabbijn Steinberg. Als speciale gast van de sjabbaton was opperrabbijn Jacobs aanwezig met zijn vrouw. De opkomst was groot; Er moesten extra stoelen moesten worden bijgeplaatst. Zowel de maaltijd vrijdagavond als de lunch zaterdagmiddag, onder de bezielende leiding van