Actualiteit

De hoofdrolspelers van de Poerim geschiedenis zijn Mordechaj en Esther. Samen slagen ze er in om de dreigende vernietiging van het Joodse volk in het machtige Perzische Rijk af te wenden. Uiteindelijk wordt de snode Haman verslagen. Laten we het toenmalige gevecht analyseren en een vertaalslag maken naar het heden. De Joden waren geassimileerd, wellicht niet bewust maar door de omstandigheden gedreven.

Maandag 22 januari een dag met een gevoel van vrees en angst en wonderlijk,  ook een gevoel van dankbaarheid om te weten te leren en niet te vergeten.  Een dag met de opperrabbijn Binyomin Jacobs naar het Apeldoornsche Bosch in Apeldoorn. Het Apeldoornsche Bosch was een Joods zelfvoorzienend psychiatrisch ziekenhuis in de bosrijke omgeving van Apeldoorn.  We liepen langs de

De Dag van het Jodendom wil de kennis over het Jodendom onder christenen bevorderen en de dialoog tussen Joden en christenen stimuleren. Een zeer belangrijk initiatief, vindt opperrabbijn Binyomin Jacobs, maar daar mag het niet bij blijven. In verschillende Europese landen werd woensdag de Dag van het Jodendom gehouden. Ook in een aantal Nederlandse bisdommen worden jaarlijks rond deze datum bijeenkomsten

In het kader van de Dag van het Jodendom die de R.-K. Kerk in Nederland sinds 2008 jaarlijks organiseert, bezocht kardinaal Eijk op 17 januari de Nederlands Israëlitische Gemeente Twente in haar synagoge te Enschede. Thema was dit jaar de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom. Een gedeelde zorg is de secularisatie, zo

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wil dat een extern onderzoek wordt ingesteld naar zijn functioneren inzake een aantal door derden gepleegde vermeende gevallen van grensoverschrijdend seksueel gedrag jegens minderjarigen. Met klem verwerpt de opperrabbijn de suggestie, zoals die de afgelopen dagen door (anonieme) zegslieden in enkele media is gedaan, als zou hij die gevallen binnenskamers hebben willen houden. “In het geval van de orthodox

Met instemming heb ik kennisgenomen van de verklaring van de besturen van het NIK, IPOR en de Joodse Gemeente Nijmegen naar aanleiding van recente berichtgeving in De Telegraaf over vermeend seksueel misbruik door een rabbinaal medewerker in Nijmegen. Dat vermeende misbruik zou hebben plaats gevonden voor hij werkzaam in Nederland was. Het is de tweede keer dat een beschuldiging van misbruik

De Telegraaf bericht vandaag over een rabbinaal functionaris werkzaam voor de Joodse Gemeente Nijmegen en de beschuldiging van seksueel misbruik voor dat hij in Nederland werkzaam was. Het landelijke NIK, het regionale IPOR Opperrabbinaat en de Joodse Gemeente Nijmegen zijn van mening dat het belangrijk is dat er goed en grondig onderzoek wordt gedaan en indien nodig maatregelen worden genomen.

Op de eerste avond van het nieuwe jaar, de internationale Dag van de Vrede, werd in Apeldoorn door enkele honderden mensen van velerlei herkomst en gezindte gewandeld voor vrede in de wereld. In de optocht werden borden meegedragen met hierop de namen van landen waar strijd en geweld heersen, en dus was ook een bord Israël te zien. Tal van

Het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen is net afgelopen als we voor onze huisdeur in Amersfoort stoppen. De heenweg naar Maastricht, normaliter twee uur, duurde vandaag, of eigenlijk dus gisteren, drie en een half uur. Ongeluk, na ongeluk, na ongeluk; één grote file. Terug in minder dan twee uur. Onze chauffeur, medewerker van Christenen voor Israël, komt nog