Actualiteit

Afgelopen sjabbat heeft in de sjoel in Eindhoven een sjabbaton plaatsgevonden. Zowel vrijdagavond als zaterdag middag was er een dienst onder leiding van de Eindhovense Rabbijn Steinberg. Als speciale gast van de sjabbaton was opperrabbijn Jacobs aanwezig met zijn vrouw. De opkomst was groot; Er moesten extra stoelen moesten worden bijgeplaatst. Zowel de maaltijd vrijdagavond als de lunch zaterdagmiddag, onder de bezielende leiding van

Wij, de voorzitters van de ressorten Rotterdam, Den Haag en IPOR, vinden het zeer ongepast, dat er op deze manier naar buiten wordt getreden. De stellingname namens de NIHS t.o.v. de Opperrabbijn was en is ons bekend en siert jullie niet, niet als voorzitter van de NIHS en evenmin als persoon. De zaak van het Cheider is onder de rechter. De Opperrabbijn

Nadat in diverse kranten werd gesteld dat het Cheider weigerde aangifte te doen van vermeend misbruik, vindt een aantal ouders dat het bestuur van de orthodox-joodse school, waarvan opperrabbijn Jacobs deel uitmaakt, zelf het beklaagdenbankje in moet. Blijft het IPOR achter zijn opperrabbijn staan? “Natuurlijk.” De orthodox-joodse school het Cheider in Amsterdam Buitenveldert is onder vuur komen te liggen door artikelen

Een medewerker van de Israëlische Ambassade vertrouwde mij toe hoe zijn visie op zijn eigen ouders veranderde tijdens de Jom Kippoer oorlog in 1973: ik keek neer op mijn ouders. Mijn vader kwam uit Polen en mijn moeder uit Duitsland. Als enigen van hun families hadden zij de oorlog weten te overleven. In Israël troffen zij elkaar in een kibboets

De hoofdrolspelers van de Poerim geschiedenis zijn Mordechaj en Esther. Samen slagen ze er in om de dreigende vernietiging van het Joodse volk in het machtige Perzische Rijk af te wenden. Uiteindelijk wordt de snode Haman verslagen. Laten we het toenmalige gevecht analyseren en een vertaalslag maken naar het heden. De Joden waren geassimileerd, wellicht niet bewust maar door de omstandigheden gedreven.

Maandag 22 januari een dag met een gevoel van vrees en angst en wonderlijk,  ook een gevoel van dankbaarheid om te weten te leren en niet te vergeten.  Een dag met de opperrabbijn Binyomin Jacobs naar het Apeldoornsche Bosch in Apeldoorn. Het Apeldoornsche Bosch was een Joods zelfvoorzienend psychiatrisch ziekenhuis in de bosrijke omgeving van Apeldoorn.  We liepen langs de

De Dag van het Jodendom wil de kennis over het Jodendom onder christenen bevorderen en de dialoog tussen Joden en christenen stimuleren. Een zeer belangrijk initiatief, vindt opperrabbijn Binyomin Jacobs, maar daar mag het niet bij blijven. In verschillende Europese landen werd woensdag de Dag van het Jodendom gehouden. Ook in een aantal Nederlandse bisdommen worden jaarlijks rond deze datum bijeenkomsten

In het kader van de Dag van het Jodendom die de R.-K. Kerk in Nederland sinds 2008 jaarlijks organiseert, bezocht kardinaal Eijk op 17 januari de Nederlands Israëlitische Gemeente Twente in haar synagoge te Enschede. Thema was dit jaar de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom. Een gedeelde zorg is de secularisatie, zo

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wil dat een extern onderzoek wordt ingesteld naar zijn functioneren inzake een aantal door derden gepleegde vermeende gevallen van grensoverschrijdend seksueel gedrag jegens minderjarigen. Met klem verwerpt de opperrabbijn de suggestie, zoals die de afgelopen dagen door (anonieme) zegslieden in enkele media is gedaan, als zou hij die gevallen binnenskamers hebben willen houden. “In het geval van de orthodox