Open brief van enkele IPOR vertegenwoordigers n.a.v van de berichtgeving over de Shechieta

Twee weken geleden tekenden de heer Soesman en de heer Vis een addendum op het convenant tussen de regering en het NIK. Dit naar aanleiding van eerdere berichten en een aanvulling daarop de website en Facebookpagina van IPOR.

Soesman doet net voorkomen alsof deze handtekening ervoor heeft gezorgd dat de Shechieta in Nederland nu gered is.

Maar is dat nou zo?

Naar onze mening stelt het NIK de zaken wat mooier voor dan ze, mogelijk, zijn. De aanvullende afspraken op het reeds bestaande convenant stuiten op kritiek van belanghebbenden. Een groot gedeelte van de kosher etende Joodse Gemeenschap heeft behoefte aan meer duidelijkheid omtrent de halachische haalbaarheid van de afspraken. Tevens geeft de enige koshere slagerij (Marcus’) van Nederland aan dat hij zonder export zijn slagerij moet sluiten. Slagerij Marcus heeft na het lezen van het convenant geconcludeerd dat de export van het vlees in ieder geval niet meer mogelijk is.

De communicatie namens Soesman is onvolledig. En dat is betreurenswaardig.

Van belang is te vermelden dat noch de PC noch de CC van te voren bekend was met de inhoud van de afspraken. PC leden menen nu dat Soesman de handtekening onder afspraken onbevoegdelijk heeft gezet.

Zoals reeds hierboven aangehaald zijn vele direct belanghebbenden ongerust en ontevreden over de aanvullende afspraken. Inmiddels heeft de slagerij Marcus voorbereidende stappen genomen het NIK en Soesman aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.

Het NIK plaatst nu allerlei berichten op social media maar pareert de kritiek; of niet inhoudelijk.

Voorafgaande aan het maken van de afspraken is de CC en PC niet inhoudelijk geïnformeerd. De communicatie achteraf heeft veel weg van paniek voetbal

Bij lezing van het door de voorzitter van de PC van het NIk getekende addendum van de overeenkomst staat duidelijk vermeld, dat vlees uitsluitend voor gebruik in Nederland mag worden geslacht . (Artikel 3, 1ste paragraaf)

Uiteraard zijn wij geen commerciële partij in deze zaak, maar bevreemd het ons toch dat hier niet de gepaste aandacht aan is gegeven.

De onduidelijkheden, ontstaan door de diverse communicaties, geven te denken.

Met vriendelijke groeten,

Max Loewenstein, CC-lid & penningmeester IPOR

Ellen van Praagh, CC-lid &  voorzitter IPOR

lid Avi Ovadia, PC-lid

Gidi Markuszower , PC-lid

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Onrust over sluiting van Marcus als Nederlandse kosjere slagerij is ongegrond.

Onrust over sluiting van Marcus als Nederlandse kosjere slagerij is ongegrond. Sjechieta is tegen de Europese trend in voor Nederland geborgd. Het afgesloten convenant en het addendum daarop zorgt ervoor dat in Nederland juist wel kosjer geslacht mag blijven worden, terwijl bijvoorbeeld in België een verbod is aangenomen. Marcus mag commercieel blijven doen wat het…Lees Meer

Stadswandeling door Joods Zutphen

ZUTPHEN – Op vrijdag 14, zondag 16, vrijdag 21, zondag 23 en vrijdag 28 juli kan men weer deelnemen aan de ‘Stadswandeling Joods Zutphen’, een stadswandeling langs sporen van Joods leven in Zutphen. Onder leiding van een gids wordt een route gelopen door Nieuwstad- en Barlhezekwartier. Rond 1800 begon het Joodse leven in Zutphen op…Lees Meer

Politiepost voor synagoge in Enschede blijft

De tijdelijke politiepost voor de synagoge aan de Prinsestraat in Enschede blijft voorlopig staan. Dat laat de gemeente Enschede weten in een reactie op het besluit van de gemeente Amsterdam. De hoofdstad besloot maandag dat vijftien controleposten bij joodse instellingen in Amsterdam gaan verdwijnen. Deze worden vervangen door een geavanceerd camerasysteem en een speciaal team.…Lees Meer