Christenpolitici azen op rabbijn voor kieslijst

Opperrabbijn Binyomin Jacobs is door zowel de SGP als de ChristenUnie benaderd met het verzoek of hij op hun kieslijst wilde deelnemen. Dat vertelde rabbijn Jacobs aan Christenen voor Israël. In een kort interview licht hij de situatie toe.

“Ik vermoed dat beide partijen kiezers hopen aan te trekken met een rabbijn op de lijst”, vat opperrabbijn Jacobs samen. “Ik sta daar overigens helemaal niet negatief tegenover. Toen ik als eerste door de SGP werd benaderd, heb ik aangegeven daartoe wel bereid te zijn, maar dan wel op een onverkiesbare plaats. Toen echter de ChristenUnie mij met hetzelfde verzoek benaderde, heb ik wel even getwijfeld. Ik draag beide partijen een warm hart toe. Ik heb toen de SGP weer even ‘in de wacht’ gezet.”

De kieslijsten zijn inmiddels toch al vastgesteld?
“Ja, dat is ’t mooie. Premier Mark Rutte vond het als positief gebaar richting de de Joodse gemeenschap goed dat mijn kandidaatstelling als late toevoeging aan een van de kleine christelijke lijsten bij uitzondering wordt toegevoegd. De kiesformulieren in de stemhokjes op 15 maart wijken dus af van de kieslijsten die mensen al thuis hebben ontvangen: mijn naam staat erbij! Ik moet alleen nog beslissen bij welke partij.”

Voelt u zich geen speelbal in het christen-politieke verkiezingsspel?
“Nee. Ik onderhoud goede contacten met beide partijen en dat doen ze overigens ook met elkaar. Beide partijen dragen Israël en het Jodendom een warm hart toe. Ik denk dat ze los van elkaar moeten hebben gedacht dat zij die koers kracht kunnen bijzetten door een rabbijn op de lijst bij te schrijven.”

Is er nu een concurrentiestrijd om u ontstaan tussen de partijen?
“Nee, dat geloof ik niet. Ik heb aangegeven dat ik uiterlijk zaterdag, na afloop van de Sjabbat, bekend maak voor welke lijst ik me uiteindelijk beschikbaar stel, maar ik denk niet dat er scheve gezichten zullen zijn omdat ik de andere partij heb gekozen. Ik zou met alle liefde op allebei de lijsten staan.” Grappend: “Misschien moeten SGP en ChristenUnie maar fuseren om dat mogelijk te maken.”

Waarom wilt u zich als rabbijn verbinden aan een christelijke partij?
“Kijk, het gaat me niet zozeer om politieke standpunten. Er zijn zaken die daar bovenuit stijgen en dát wil ik juist benadrukken. Er is een toenadering tussen Joden en christenen en dat is een positieve ontwikkeling. Daar zet ik met een kandidaatstelling een dikke streep onder.”

Bron: www.christenenvoorIsrael.nl

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter