Joodse Gemeenten

Waar je ook woont, er is altijd een Joodse Gemeente in de buurt. Om je bij aan te sluiten, om activiteiten bij te wonen, om in contact te komen met een rabbijn of om er Joodse les voor jezelf of kinderen te krijgen. En die Joodse Gemeente spreekt op lokaal of regionaal niveau om voor Joodse belangen op te komen of de Joodse gemeenschap in de betreffende plaats of streek te representeren. De ene Joodse Gemeente is groter dan de andere, maar groot of klein, iedereen die Joods is, wordt er welkom geheten en opgenomen in de misjpoge, een gemeenschap die zich in wezen over het hele land uitstrekt.

Aalten
In het begin van de 17e eeuw kwamen de eerste joden naar Aalten. Na verloop van tijd nam hun aantal zelfs zozeer toe, dat zij een eigen synagoge inrichten. In de loop der eeuwen ontstond in Aalten een typisch voorbeeld van een joodse gemeenschap in ‘de mediene’, het joodse leven in de provincie, dat zo anders van karakter was dan het jodendom in de stad.. Lees verder →

Almere
De Joodse Gemeente Amersfoort is een van de oudste kehillot in Nederland. Wekelijks zijn er sjoeldiensten en behalve in de zomermaanden zijn er naast het wekelijks onderwijs voor kinderen en volwassenen ook andere activiteiten. De sjoel in bijna 300 jaar.. Lees verder →

 

Amersfoort
De Joodse Gemeente Amersfoort is een van de oudste kehillot in Nederland. Wekelijks zijn er sjoeldiensten en behalve in de zomermaanden zijn er naast het wekelijks onderwijs voor kinderen en volwassenen ook andere activiteiten. De sjoel in bijna 300 jaar.. Lees verder →

Arnhem

In Arnhem was ooit een grote Joodse Gemeente gevestigd, waardoor de naam Nederlands Israëlitische HoofdSynagoge (NIHS) zeer van toepassing was op deze gemeenschap. Ook nu nog is Arnhem een trotse… Lees verder →

Breda
De Joodse Gemeente Breda, beslaat het hele gebied van West-Brabant. Er is een actieve kehilla, gehuisvest in een mooie monumentale synagoge, met regelmatig diensten en een eigen bibliotheek. Uit Antwerpen komt al vele jaren Wolf Ollech om sjioeriem te geven.. Lees verder →

Bussum
Bussum Veldman gebouw Centraal Blad Israelieten 1918De Joodse Gemeente Bussum profileert zich graag – en terecht ! – als een full service kehilla. Met veel aandacht voor religie, cultuur, onderwijs en onderlinge communicatie, een terechte betiteling van een kehilla die trouwens nog geen honderd jaar oud.. Lees verder →

De Achterhoek – Doetinchem
NIG De Achterhoek behoort tot het Joods Overleg Oost-Nederland (JOON).. Lees verder →

Drenthe
In Drente gold in de achttiende eeuw de regel dat er maar drie joodse families mochten wonen in een dorp of stad: een slager, een koopman en een vilder. De eerste joodse koopman vestigde zich in 1750 in Assen. In de negentiende eeuw ontwikkelde Assen zich tot een economisch, sociaal en cultureel middelpunt. Als gevolg daarvan maakte de plaats een aanzienlijke bevolkingsgroei door. Ook het joodse bevolkingsdeel groeide in deze eeuw relatief sterk. Door de komst van joodse gezinnen uit andere Drentse plaatsen bleef de gemeente groeien en werd de synagoge aan het einde van de negentiende eeuw te klein. In 1901 werd op dezelfde locatie in de Groningerstraat een nieuwe, grotere synagoge gebouwd.. Lees verder →

Groningen
De Joodse Gemeente Groningen, ligt weliswaar geïsoleerd maar leeft volop. Er wordt regelmatig een activiteit georganiseerd door een enthousiast bestuur. De NIG Groningen is een actieve gemeente, met uiteenlopende activiteiten voor volwassenen en kinderen, en eens in de twee sjabbatochtend dienst in.. Lees verder →

 

 

Haarlem, Noord-Holland NoordWest
De Joodse Gemeente Noord-Holland NoordWest behoort tot een van de meest actieve kehillot. Er is wekelijks sjoeldienst en sinds 2007 ook regelmatig op zondagochtend. Verder zijn er Joodse lessen voor de jeugd, en leerbijeenkomsten voor volwassenen. In de zomer een week lang.. Lees verder →

Hilversum
Binnenkort meer informatie..
Lees verder →

Leeuwarden
De Joodse Gemeente Leeuwarden is een kleine kehilla, die de hele provincie Friesland omvat. Het interieur van de sjoel is afkomstig uit Gorredijk. Op zondagavond wordt er Gemara en Talmoedles gegeven, die gevolgd wordt door 6-8 personen. Kinderen krijgen les.. Lees verder →

Limburg
Sinds de komst van een rabbijn is Limburg, met Maastricht als middelpunt, een dynamische kehilla. In de tijd van de Romeinen woonden er al Joden in Maastricht. De provincie had in de persoon van raw Landsberg een eigen opperrabbijn die.. Lees verder →

Nijmegen
De Joodse Gemeente Nijmegen is een opmerkelijke kehilla. Na een lange periode van ogenschijnlijke rust, is de kehilla sinds medio jaren ’90 onverwacht tot grote bloei gekomen. Er is een druk gemeenteleven. Nijmegen behoort tot een van de oudste steden.. Lees verder →

NIHS Brabant
In de achttiende eeuw vestigden zich Joden, wanneer het maar enigszins mogelijk was, langs de handelswegen of in belangrijke marktplaatsen. Eindhoven was zo’n plaats gelegen aan de straatweg ’s-Hertogenbosch – Hasselt – Luik, met een wekelijkse markt en een aantal jaarmarkten. Het was joden tot 1800 niet toegestaan zich in Eindhoven te vestigen. Zij mochten alleen overdag in Eindhoven aanwezig zijn. Lees verder →

Stedendriehoek
Rabbijn Shimon EversDe Joodse Gemeente De Stedendriehoek komt voort uit de kehillot Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De Joodse Gemeente bestaat onder deze naam sinds 2000, en heeft de beschikking over een fraaie oude sjoel in de binnenstad van Zutphen en een na-oorlogs.. Lees verder →

 

 

 

Twente
Enschede vormt het centrum van Joods leven voor de Joodse bevolking van Twente en de Achterhoek. Met als parel in de kroon de naar hun eigen (niet onterechte) zeggen mooiste sjoel van Nederland, bekijk ook de website www.synagoge Enschede.nl. Wat ooit.. Lees verder →

Utrecht
Al in de Middeleeuwen woonden er Joden in Utrecht. Nadien werd hen het verblijf gedurende verschillende perioden niet toegestaan en woonden de ‘Utrechtse’ Joden in omliggende plaatsen zoals vooral Maarssen. Omdat het hen niet was toegestaan in de stad van de.. Lees verder →

 

 

 

 

Winterswijk
De mooie synagoge van Winterswijk is een locatie waar tal van activiteiten plaatsvinden.. Lees meer →

Zeeland
IPOR Hoofdrabbijn Jacobs spreekt regelmatig in de synagoge van MiddelburgDe Joodse Gemeente Zeeland, ligt relatief excentriek. Maar het is een bloeiende en groeiende gemeenschap, rondom de prachtige, zeer oude sjoel in Middelburg, en hoeder van twee historische begraafplaatsen in de provinciehoofdstad: een asjkenazische en een sefardische in de oude.. Lees verder →

 

Zwolle
Middelpunt van Joods Zwolle is de sjoel aan de straat die is vernoemd naar de Zwolse opperrabbijn S.J.S. Hirsch. Hij overleed in de oorlog en werd op de Joodse begraafplaats in Zwolle begraven. De Joodse Gemeente Zwolle kende na de.. Lees verder →