NIG Utrecht

NIG Utrecht

Al in de Middeleeuwen woonden er Joden in Utrecht. Nadien werd hen het verblijf gedurende verschillende perioden niet toegestaan en woonden de ‘Utrechtse’ Joden in omliggende plaatsen zoals vooral Maarssen. Omdat het hen niet was toegestaan in de stad van de aartsbisschop de nacht door te brengen, trokken de Joden dagelijks naar de stad om er hun ambulante handel te slijten en verlieten de stad voordat tegen de avond de stadspoorten van Utrecht werden gesloten. Aan het einde van de achttiende eeuw kwam hierin verandering. In 1792 werd een eerste synagoge in gebruik genomen. 

In de afgelopen tweehonderd jaar is aan die situatie natuurlijk veel veranderd. Utrecht kreeg een sjoel, een tweede nieuwere, grotere sjoel en de Joodse Gemeente huist nu in de bijgebouwen nadat de grote sjoel zelf was afgestoten. In deze kleine synagoge staat de Aron Kodesj die afkomstig is uit de van 1776 daterende sjoel van Maarssen.

De Joodse Gemeente houdt in Utrecht wekelijks sjoeldiensten, met een kiddoesj na afloop in de bovenzaal van het gebouw. Voor kinderen zijn er Joodse lessen en voor belangstellende volwassenen zijn er ook leerbijeenkomsten. Verder worden de Joodse feestdagen gevierd zoals Soekot, Chanoeka, Poeriem, de Seder en Jom Ha’atsma’oet. In Utrecht is ook een functionerend Mikwe. En er verschijnt een aantal keren per jaar het eigen blad: Mizmor.

Contact met het bestuur van de Joodse Gemeente Utrecht is gemakkelijkste per e-mail of ga naar de NIG Utrecht website.

Tot het gebied van de Joodse Gemeente Utrecht behoren:

 • Utrecht
 • Bunnik
 • De Bilt
 • Houten
 • Lopik
 • Montfoort
 • Nieuwegein
 • Oudewater
 • Renswoude
 • Rhenen
 • Stichtse Vecht (Maarssen)
 • Utrechtse Heuvelrug
 • Veenendaal
 • Wijk bij Duurstede
 • Woerden
 • Woudenberg
 • IJsselstein
 • Zeist