Open brief aan de voorzitter van het NIK

Geachte heer Goudsmit,

Verheugd hebben wij, het IPOR bestuur, geconstateerd dat uit het onderzoek van mevr. mr. Uhlenbroek en mr. Rabbi is gebleken dat rabbijn Levine, in dienst bij de NIG Nijmegen , geen verwijtbaar handelen kan worden toegeschreven.

Dit feit is opgepakt door de diverse media. Evenwel wordt in de media positief gereageerd op dit nieuws, maar daarnaast wordt een heel negatief beeld geschetst over Opperrabbijn Jacobs.

Er worden suggestieve berichten de wereld in geslingerd, als zou hij zaken onder het tapijt hebben geschoven. Wederom wordt gerefereerd aan het feit dat NIK-bestuurders deze mening hebben en hierin blijven volharden.

Hoe kan de Opperrabbijn iets onder het tapijt schuiven, wanneer nu door de onafhankelijk commissie wordt geconstateerd, dat er zich geen strafbare of verwijtbare zaken hebben voorgedaan? Deze “feiten “ worden op geen enkele manier gestaafd! Dat is ook absoluut onmogelijk omdat er niet toen en niet nu sprake is van onprofessioneel of laakbaar handelen ten tijde van het onderzoek van Opperrabbijn Jacobs.

Het lijkt ons nu ook tijd om u aan te geven, dat de Opperrabbijn volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek van de commissie Rabbi en Uhlenbroek.

Er wordt gesteld dat, Rabbijn Levine is aangesteld door Opperrabbijn Jacobs. Dit is pertinent onwaar. Hij is door het toenmalige bestuur van de
NIG Nijmegen aangesteld, buiten de Opperrabbijn om. Pas toen het “rond” was heeft hij zijn goedkeuring gegeven aan de benoeming.

Aan het feit dat de Opperrabbijn zich publiekelijk buiten de zaak heeft gehouden worden conclusies verbonden, mede door u, die schadelijk en lasterlijk zijn.

Het zou u sieren, wanneer u publiekelijk afstand neemt van de gedane mededelingen in de pers en in een gesprek met de Opperrabbijn probeert de opgelopen imagoschade te herstellen.

Met vriendelijke groeten,

Max Loewenstein en Ellen van Praagh
Bestuur Inter Provinciaal OpperRabbinaat

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sorry, comments are closed for this post.