Opperrabbijn wenst onderzoek naar eigen functioneren

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wil dat een extern onderzoek wordt ingesteld naar zijn functioneren inzake een aantal door derden gepleegde vermeende gevallen van grensoverschrijdend seksueel gedrag jegens minderjarigen.

Met klem verwerpt de opperrabbijn de suggestie, zoals die de afgelopen dagen door (anonieme) zegslieden in enkele media is gedaan, als zou hij die gevallen binnenskamers hebben willen houden.

“In het geval van de orthodox joodse Cheider school in Amsterdam heb ik als bestuurslid strikt de door de overheid voorgeschreven procedure en regelgeving gevolgd en ouders geadviseerd aangifte te doen. Sommigen zagen daar om hun moverende redenen vanaf”, aldus de opperrabbijn.

Inzake vermeende vergrijpen door een medewerker van de Joodse Gemeente Nijmegen gepleegd in de VS voor hij in Nederland werkzaam was heeft een onderzoek – aldus de opperrabbijn- onvoldoende bewijs van schuld of betrokkenheid opgeleverd.

Ook bestuursleden en leden  van de Joodse Gemeente Nijmegen en van het overkoepelend Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) waren – zo blijkt uit interne stukken- op enig moment van de beschuldigingen aan het adres van de medewerker op de hoogte en hebben evenmin reden gezien de man te schorsen, te ontslaan of een advies in die richting te gegeven.

Omwille van het verkrijgen van optimale duidelijkheid wenst de opperrabbijn dat externe onderzoekers zijn eigen functioneren in deze kwesties tegen het licht houden.

“Voor zoverre ik mijn geheimhoudingsplicht als vertrouwenspersoon geen geweld hoef aan te doen zal ik graag aan dit door mij zelf gewenste onderzoek meewerken”, aldus Jacobs.

Hangende dat onderzoek zal de (onbezoldigde) opperrabbijn in het belang van de Joodse gemeenschap zijn taken blijven uitoefenen.

HK

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sorry, comments are closed for this post.