Rabbijnen in het IPOR ressort

Als opperrabbinaat heeft het IPOR diverse rabbijnen onder zich, en daarnaast werken diverse andere rabbijnen vanuit hun woonplaatsen in het IPOR-gebied in Nederland. Het rabbinaat houdt zich bezig met: onderwijs, volwassenen educatie, lezingen, rabbinale zaken, huisbezoek, jongeren activiteiten, geestelijke bijstand, halacha, kasjroet en representatie.

InterProvinciaal OpperRabbinaat

De eerste opperrabbijn van het IPOR was Opperrabbijn Dr. Eliëser Berlinger z.L. Toen hij aantrad, was hij opperrabbijn van maar liefst veertig Joodse gemeenten. Rav Berlinger werd bijgestaan door Rabbijn B. Drukarch z.L. en later door rabbijn Binyomin Jacobs. In 1968 vertrok rabbijn Drukarch naar de Portugees israëlitische synagoge als Chacham. Na het overlijden van Rav Berlinger in 1985 werd Jacobs aangesteld als waarnemend opperrabbijn en mocht hij zich hoofdrabbijn noemen.

In 2008 werd Jacobs officieel  als opperrabbijn geïnstalleerd. In het IPOR gebied zijn als rabbijnen onder de Opperrabbijn werkzaam:  rabbijn S.L. Evers, rabbijn S. Spiero, rabbijn A.L. Heintz, , rabbijn M. Stiefel, rabbijn M. Levine en rabbijn Y. Schapiro.

 

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Opperrabbijn Binyomin Jacobs (Amsterdam, 1949) jacobs 2komt uit een oud Nederlands-Joods geslacht, met voorouders uit Sneek, Steenwijk, Denekamp en Groningen. Hij woont in Amersfoort. De Opperrabbijn rekent zich tot de stroming van de Lubavitcher Chassidiem die bekendstaan voor hun openheid naar zowel de niet-religieuze joodse gemeenschap als naar de niet-joodse samenleving.

Jacobs is de Opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat, voorzitter van het Rabbinaal College voor Nederland en is Rabbijn van het Rabbinaat van het Sinai Centrum te Amstelveen, het enige Joods Psychiatrische Centrum in Europa. De laatste jaren is de Opperrabbijn actief als bestuurder van de RCE (Rabbinical Center of Europe).

Opperrabbijn Jacobs bekleedt talrijke bestuursfuncties, o.a. is hij vicevoorzitter van het
Cheider in Amsterdam. Opperrabbijn Jacobs heeft in de 40 jaar dat hij inmiddels werkzaam is binnen Joods Nederland een goed netwerk weten op te bouwen zowel binnen de landelijke en lokale politiek, als ook binnen de diverse kerken, speciaal binnen de orthodox-protestants-christelijke gemeenschap en binnen de Rooms Katholieke kerk. Sinds 2013 is hij ook lid van The Rabbinical Centre of Europe (RCE).  RCE heeft als doel het vergroten van de omvang van de spirituele mogelijkheden in Europa en is ter ondersteuning van het  werk van Europese rabbijnen. RCE biedt voortdurende leiderschap, begeleiding en middelen aan 1117 Rabbijnen in Europa. Zij vertegenwoordigen de Europese rabbijnen en hun gemeenschappen bij het Europees Parlement.

Jacobs houdt toespraakOpperrabbijn B.Jacobs studeerde na zijn gymnasium-beta aan jeshiewot (Talmoedhogescholen) in Frankrijk, USA en Israël. Hij heeft in het kollel van rabbijn Isser Yehuda Unterman (de toenmalige opperrabbijn van Israël) zijn semiecha (rabbinale bevoegdheid) en sjiemoesj (rabbinale bevoegdheid om halachische uitspraken te doen) ontvangen en ook van rabbijn Zalman Nechemja Goldberg, een vooraanstaande rabbijn in Israël. Ook draagt de Opperrabbijn de universitaire titel van Master op het gebied van geestelijke verzorging. Op 27 april 2012 is Opperrabbijn Jacobs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Opperrabbijn Jacobs is na zijn pensionering in fuctie gebleven maar ontvangt geen vergoeding meer voor zijn werkzaamheden.

Contact: rabbi.jacobs@ipor.nl

 

Rabbijn S.L. EversShimon_Evers_01a
Rabbijn Evers is rabbijn van de NIG Amersfoort. Hij is hier al jarenlang actief en heeft een grote rol gespeeld in deze bloeiende gemeente, die tot de oudste joodse gemeenten van het land behoort. Hij kwam naar Amersfoort vanuit Israël, waar hij studeerde, en heeft zich in de Amersfoortse gemeente genesteld. Rabbijn Evers is een ervaren onderwijzer en is ook actief in het joodse jeugdwerk, en is al jaren actief in de Jeugdbeweging Tikwateenoe.

 

 


Rabbijn S. SpieroRabbijn Shmuel Spiero
Rabbijn van de NIG Noord Holland Noord-West, met standplaats Heemstede, maar ook actief in de Joodse gemeentes Groningen, Leeuwarden en Zwolle. Rabbijn Spiero is uit Amsterdam afkomstig.

 

 

 

Rabbijn M. LevineMendel Levine Nijmegen
Menachem Mendel Levine is sinds 2009 rabbijn van de Nederlands Israëlietische Gemeente Nijmegen. Samen met zijn vrouw Devora, dochter van rabbijn Ies Vorst, zet hij zich in voor de ongeveer zestig families tellende kehilla. Levine komt uit Brooklyn, New York.

 

 

Rabbijn M. StiefelStiefel_3435
Actief in Flevoland, met name Almere. Van oorsprong is rabbijn Stiefel uit de Verenigde Staten afkomstig, maar hij heeft zich met zijn Nederlandse vrouw in Almere gevestigd.

 

 

 

Rabbijn A. Cohen

Rabbijn Cohen leidt sinds 2015 tezamen met zijn echtgenote Etty Cohen de joodse gemeente Maastricht. De gemeente telt ongeveer 40 families.

 

 

 

 

Speciale vermelding: Rabbijn Izak (Ies) Vorst
(Rotterdam, 3 januari 1938). RaIesVorst_01a_W261bbijn Vorst is de grondlegger van Chabad in Nederland en een inspiratie voor de joodse gemeenschap in Nederland. Vorst is de zoon van de voormalige Rotterdamse opperrabbijn Lou Vorst. Ies Vorst heeft als kind een deel van de Tweede Wereldoorlog in de kampen Westerbork en Bergen-Belsen doorgebracht. In de jaren 60 is Vorst geëmigreerd om als ingenieur hulp te verschaffen bij het bouwen van de haven in de Israëlische kustplaats Haifa. Daar is hij in contact gekomen met de chassidische beweging Chabad en is hij begonnen met zijn opleiding tot rabbijn. Enkele jaren later verhuisde de inmiddels getrouwde Vorst naar Nederland om de joodse gemeenschap in Nederland te helpen opbouwen. Hij was betrokken bij de oprichting van de joodse scholengemeenschap het Cheider en de joodse gemeente in Amstelveen. Vorst is lid van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken, hoofdgezant van Chabad in Nederland, en actief als hoofd van de Joodse Jeugdvereniging Tikwatenoe. Hij is de eerste Nederlandse rabbijn die zich aangesloten heeft bij de Chabad-beweging. In zijn werk heeft hij ernaar gestreefd joden weer aansluiting te laten vinden bij de joodse godsdienstige tradities.


Justitierabijn

De Joods Geestelijke verzorging biedt geestelijk, religieuze en maatschappelijke zorg aan Joodse gedetineerden. Aangezien Joodse gedetineerden een hele kleine groep vormen in het gevangeniswezen, is het leiden van een Joods leven in een inrichting geen vanzelfsprekendheid. In dit kader proberen de rabbijnen er voor te zorgen dat er binnen het gevangeniswezen zoveel mogelijk plaats is voor een leven zoals dit vanuit de Joodse traditie geleefd hoort te worden. Gezien het relatief laag aantal gedetineerden met een Joodse achtergrond hebben de rabbijnen meerdere inrichtingen onder hun hoede en reizen zij het hele land door. Justitierabbijnen bezoeken gedetineerden, sturen hen regelmatig Joodse nieuwsbrieven, literatuur en voor de Hoge Feestdagen en Poeriem een levensmiddelenpakket. De rabbijnen zetten zich in om gedetineerden die daar behoefte aan hebben bij te staan in het naleven van de wetten op Joods gebied. De rabbijn is ook het aanspreekpunt naar DJI medewerkers omtrent vragen over Joodse gebruiken, rituelen en voorwerpen. Het Justitierabbinaat bemiddelt ook in de verzorging van kosjer voedsel en de bereiding daar van in de inrichting, en het in de inrichting brengen van Joodse ritualia (talliet, tefillien, gebedenboeken).

Rabbijn A.L. Heintzrabbijn Heintz
Justitierabbijn bij het MInisterie van Justitie, gedelegeerd door het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Tevens actief als consultant en rabbinaal toezichthouder voor de industriële kosjere levensmiddelensector. Rabbijn Heintz is afkomstig uit de Verenigde Staten, maar woont al sinds 1987 in Utrecht. Als Koheen, lid van de priesterstam, mag hij de priesterzegen uit te spreken tijdens feestdagen.