RICHTLIJNEN VOOR DE DIENSTEN OP DE HOGE FEESTDAGEN 5778-2017

 

 

De Hoge Feestdagen naderen alweer snel.

 

Op de website vindt de richtlijnen voor de sjoeldiensten voor de aankomende jom tov dagen. Indien u vragen heeft met betrekking tot de diensten, schroom dan niet om ons te benaderen. Wij zijn er om u te helpen! en verder het herderlijk rondschrijven ‘Hoogmoedige politiek’ van Opperrabbijn Jacobs.

Loelav stellen kunnen dit jaar uitsluitend besteld worden via de website van het NIK:  http://www.nik.nl/lulavbestellen

Het IPOR beschikt over een voorraad Tachrichin. Als u onverhoopt hiervan gebruik zou moeten maken, gelieve dan met ondergetekende contact op te nemen. Er zijn wel kosten aan verbonden, voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het bestuur.

Opperrabbijn Jacobs komt graag uw Kehilla een bezoek brengen voor een lezing/sjioer of een sjabbaton. Laat weten wanneer het de kehilla schikt. De IPOR rabbijnen zijn beschikbaar om met Chanoeka de (publieke) Menora te komen aansteken. Neem contact op met de rabbijnen om de agenda’s in te vullen.

Tot slot wens ik u allen namens het rabbinaat en bestuur van ons IPOR veel succes met de voorbereidingen voor Rosj Hasjanna en Jom Kippoer.

U reeds een sjana towa wensend, teken ik met vriendelijke groet,

 

Rabbijn Shmuel Spiero

woensdag 20 september 2017 – Erev Rosj Hasjana

Eroev Tavsjielien voor aanvang van jomtov aanvang jomtov en tevens aanvang dienst

18.55 uur

donderdag 21 september 2017 – le dag Rosj Hasjana

aanvang ochtenddienst 09.00 uur
Tora voorlezing 10.30 uur
predikatie en sjofar blazen 11.00 uur
moesaf 11.30 uur
mincha – middagdienst en tasjliech 18.55 uur
maariev – avonddienst en tevens aanvang jomtov
kaarsen aansteken van bestaande vlam
20.26 uur*

 

vrijdag 22 september 2017 – 2e dag Rosj Hasjana

aanvang ochtenddienst 09.00 uur
Tora voorlezing  10.30 uur
predikatie en sjofar blazen 11.00 uur
moesaf 11.30 uur
aanvang sjabbat (en tevens aanvang dienst) kaarsen aansteken van bestaande vlam 18.55 uur

 

sjabbat 23 september 2017 – sjabbat Sjoewa

aanvang ochtenddienst 09.00 uur
einde sjabbat en havdala 20.22 uur*

 

 

zondag 24 september 2017 – Tsom Gedalja/ vastendag

begin vasten 05.48 uur
einde vasten 20.19 uur

 

 

JOM KIPPOER 5778- 2017

vrijdag 29 september 2017 – Erev Jom Kippoer

aanvang vasten en werkverbod 19.00 uur
aandoen talliet met beracha 19.20 uur
Kol Nidré met predikatie 19.50 uur

 

sjabbat 30 september 2017 – Jom Kippoer

aanvang ochtenddienst 09.30 uur
Tora voorlezing 12.30 uur
Moesaf 13.30 uur
(eventueel korte pauze)
Tora voorlezing 17.00 uur
mincha 17.40 uur
predikatie 18.40 uur
Ne’ila  18.50 uur
Sjemot, maariev, havdala en einde vasten 20.04 uur

 

 

SOEKOT 5778-2017

woensdag 4 oktober 2017 – Erev Soekot

Eroev Tavsjielien voor aanvang van jomtov
aanvang jom tov en tevens aanvang dienst 18.55 uur
begintijd kiddoesj in soeka 19.54 uur

donderdag 5 oktober 2017 – le dag Soekot

aanvang ochtenddienst 09.00 uur
nacht en aanvang 2e dag jomtov,
kaarsen aansteken van bestaande vlam
19.52 uur

vrijdag 6 oktober 2017 – 2e dag Soekot

aanvang ochtenddienst   09.00 uur
aanvang sjabbat (en aanvang dienst) kaarsen aansteken van bestaande vlam 18.50 uur

sjabbat 7 oktober 2017 – Tussendagen Soekot

aanvang ochtenddienst 09.00 uur
einde sjabbat en havdala 19.48 uur

woensdag 11 oktober 2017 – Hosjana Raba

Eroev Tavsjielien voor aanvang van jomtov
aanvang jomtov (en aanvang dienst)
18.35 uur

donderdag 12 oktober 2017 – Sjemini Atseret

aanvang ochtenddienst 09.00 uur
aanvang middagdienst 18.35 uur
installatie van de chattaniem 19.05 uur
aanvang avonddienst, aansluitend hakafot en
dansen kaarsen aansteken van bestaande vlam
19:37 uur

vrijdag 13 oktober 2017 – Simchat Tora

aanvang ochtenddienst met hakafot en dansen 09.00 uur
begin sjabbat (en aanvang dienst)
kaarsen aansteken van bestaande vlam
18.35 uur

sjabbat 14 oktober 2017 – Sjabbat Bereesjiet

aanvang ochtenddienst 09.00 uur
einde sjabbat en havdala 19.33 uur*

 

 

*Lokaal kan het enkele minuten eerder nacht zijn, raadpleeg de loeach voor eventuele plaatselijke afwijkende tijd.

Loelav-stellen kunnen worden besteld via www.nik.nl/lulavbestellen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het IPOR; [email protected] of bel 020-3018495.

Inter Provinciaal Opper Rabbinaat

Postbus 7967, 1008 AD Amsterdam T 020 3018495 F 020 3018491 E [email protected]

Bestuursgebied IPOR: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland,

Noord Holland (m.u.v. Amsterdam), Utrecht, Zeeland, Noord Brabant, Limburg

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter